Tag Archives: Й. С. Бах и неговото съвремие конкурс

Награда от Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, 2020


VII Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, организиран от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 10 декември 2020 г., Пловдив

Първа награда (Категория „Пиано“, Група „Б“ – ученици от всички средни училища) — Любен Банев, от класа на Елена Велчева

Награди от Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, 2019


VI Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, организиран от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 30 ноември 2019 г., Пловдив

Първа награда (Категория „Пиано“, Група „А“– ученици от 5-7 класове на музикалните и други основни училища и школите по изкуствата) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Трета награда (Категория „Пиано“, Група „Б“ – ученици от всички средни училища) — Любен Банев, от класа на Елена Велчева 

Награди от Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, 2018


V Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“, организиран от Академията за музикално, танцово и избразително изкуство – Пловдив, 1 декември 2018 г., Пловдив

Първа награда  (Категория „Пиано“, Група „Б“ – ученици от всички средни училища) — Георги Чиколов, от класа на Светлана Косева

Първа награда  (Категория „Пиано“, Група „А“ – ученици от 5-7 класове на музикалните и други основни училища и школите по изкуствата) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева