Tag Archives: Кишинев

Награда на преподавател от Международен конкурс „Еужен Кока“, 2016


ХХII Международен конкурс за млади изпълнители „Еужен Кока“, 20 – 25 юни 2016 година, Кишинев, Молдова

Награда за високи педагогически и художественотворчески постижения — акад. проф. Стоян Караиванов

 

Награда от Международен конкурс, Кишинев, Молдова, 2012


18-ти Международен конкурс за изпълнители на духови и ударни инструменти „Еужен Кока“, Кишинев, Молдова, юни 2012 година

I награда — Нанси Тошева,

от класа по валдхорна на проф. Стоян Караиванов