Tag Archives: клавирен конкурс Сърбия

Награда от клавирен конкурс, Зренянин, Сърбия, 2019


XIX Конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Йосиф Маринкович“, 23 – 24 март 2019 г., Зренянин, Сърбия

Първа награда (Предкатегория – до 9 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награда от Международен конкурс за млади пианисти, Сърбия, 2019


XXIII Международен конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Михайло Вукдрагович“, 1 – 4 март 2019 г., Шабац, Сърбия

Първа награда (Възр. група – от 8 до 9 год., 95,20 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награди на преподаватели от Международен конкурс за млади пианисти – Сърбия, 2018


ХV Международен конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище – Ниш,  10 – 15 април 2018 година, Ниш, Сърбия

Награда за високи педагогически постижения и принос в развитието на клавирното изкуство  — Светлана Косева

Награда за високи педагогически постижения и принос в развитието на клавирното изкуство  — Весела Танева

Награда за високи педагогически постижения и принос в развитието на клавирното изкуство  — Антоанета Генова

Награда за високи педагогически постижения и принос в развитието на клавирното изкуство  — Людмила Назаренко