Tag Archives: клавирен конкурс

Награда на преподавател от Национален клавирен конкурс „Мила Михайлова“, 2022


VII Национален конкурс за пианисти „Мила Михайлова“ и I Национално състезание за пианисти „Мила Михайлова“, организирани от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна и фондация „Мила Михайлова“, 29 октомври – 1 ноември 2022 година, Варна

Награда за високи педагогически постижения — Светлана Косева

Награда от онлайн конкурс „Велики клавирни виртуози“, 2022


Втори Международен онлайн конкурс „Велики клавирни виртуози“, 2022 година – издание на конкурса, посветено на Рудолф Керер, 29 май – 5 юли 2022 г.

Абсолютна първа награда (Възр. категория – от 9 до 11 год.; 100/100 т.) и специална награда „Анна Тулашвили“— Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

Награди на преподаватели от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


IX Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството – Смедерево, май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Велчева

Награда за педагогически постижения — Снежана Спилкова-Гърнева

Награда за педагогически постижения — Детелина Маринкева