Tag Archives: клавирен конкурс

Награди на преподаватели от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


IX Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството – Смедерево, май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Велчева

Награда за педагогически постижения — Снежана Спилкова-Гърнева

Награда за педагогически постижения — Детелина Маринкева

Награди от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


Девети Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството (ULJUS), май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Абсолютен победител (100/100 т.), Първа награда (Категория Пиано, Четвърта възр. група – 16 и 17 год.) и Специална награда за изпълнение на произведение от В. А. Моцарт — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Камерна музика, Трета възр. група – от 16 до 19 год., 97,75/100 т.) — клавирно дуо Виктор Вичев и Йордан Тодоров, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева

Първа награда (Категория Пиано, Втора възр. група – 12 и 13 год., 95/100 т.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Категория Пиано, Трета възр. група – 14 и 15 год., 94/100 т.) — Дейми Велчева, от класа на Елена Велчева

Специална награда за изключително артистично изпълнение (Категория Камерна музика, Втора възр. група – от 13 до 15 год.) — перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев

Международен конкурс за пианисти „Солинария“, 2022


Международен конкурс за пианисти /онлайн издание/, в рамките на Втори Младежки арт фестивал „Солинария“, организиран от сдружение „Култура, медии, комуникации“, 19 април – 3 май 2022 г., Созопол

Втора награда (Категория Б, Възр. група Б4 – 14 и 15 год.) и Трета награда (Категория А, Възр. група А4 – 14 и 15 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Трета награда (Категория А, Възр. група А6 – от 20 до 22 год.) — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Трета награда (Категория А, Възр. група А3 – 12 и 13 год.) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

Четвърта награда (Категория Б, Възр. група Б5 – от 16 до 19 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Четвърта награда (Категория Б, Възр. група Б2 – 10 и 11 год.) — Никола Фратев, от класа на Светлана Косева

Четвърта награда (Категория А, Възр. група А1 – до 9 год.) — Мартин Бакалов, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева