Tag Archives: клавирни таланти

Награда от Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, 2022


II-ри Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, организиран от Асоциацията за творческо развитие на децата от Сремска Митровица – Сърбия, 24 – 27 март 2022 г.

Втора награда (Възр. група С – 12 и 13 год.; 83,67 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награди от Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, 2021


Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, организиран от Международната асоциация за културно развитие и образование, базирана в Европа, 2021 година

Голяма награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Втора възр. група – 11 и 12 год.; 98,67/100 т.) и Специална награда „Бела Барток“ — Борис Трифонов, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Четвърта възр. група – 15 и 16 год.; 95,67/100 т.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Камерна музика, Четвърта възр. група; 90,3/100 т.) — Борис Трифонов и Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Втора възр. група – 11 и 12 год.; 95/100 т.) и Специална награда „Франц Шуберт“ — Атанаска Танева, от класа на Елена Тасева

Първа награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Първа възр. група – 9 и 10 год.; 91/100 т.) — Николина Танева, от класа на Елена Тасева

Втора награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Трета възр. група – 13 и 14 год.; 88/100 т.) — Дейми Велчева, от класа на Елена Велчева

Втора награда (Категория Класическо пиано – професионално образование, Втора възр. група – 11 и 12 год.; 87/100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награди от Международен конкурс за млади пианисти, 2021


Международен конкурс за млади пианисти „Малки клавирни таланти“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията за творческо развитие на деца – Сремска Митровица, Сърбия, 26 – 28 март 2021 г.

Голяма награда (Възр. категория В – 10 год., 100/100 т.) – Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Възр. категория С – 11 год., 92.67/100 т.) – Йордан Попов, от класа на Елена Тасева