Tag Archives: кларинет

Награди от Международен конкурс MAGIC, Бургас, 2017


XII Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „MAGIC“ (Music of Austria and Germany International Competition), организиран от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и УН „Родни звуци“, 21 – 23 април 2017 година, Бургас

Първа награда (Категория В, Дървени духови инструменти), едногодишна стипендия от Министерството на културата и Награда на Първа инвестиционна банка — Георги Георгиев, от класа по кларинет на Илиян Илиев

Първа награда (Категория В, Ударни инструменти) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Симеон Попов, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев

Първа награда (Категория А, Пиано) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Първа награда (Категория А, Цигулка) — Екатерина Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда (Категория А, Духови инструменти) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда (Категория В, Пиано) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Борис Петков, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Категория В, Нисък щрайх), едногодишна стипендия от Министерството на културата и Награда на Първа инвестиционна банка — Зиад Касем, от класа по виолончело на Анет Артинян

Трета награда (Категория В, Нисък щрайх) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Радослав Ненчев, от класа по виолончело на Юлия Марковска

Трета награда (Категория В, Цигулка и виола) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Калина Иванова, от класа по виола на Стойка Станева

Поощрение (Категория В, Цигулка и виола) — Славчо Паскалев, от класа по виола на Стойка Станева

 

 

„Музикартисимо“ Майсторски класове, 2016 година


USA_Academy_2016

От 21 до 28 юни 2016 година в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведоха майсторски класове по кларинет, флейта и цигулка. Активно участие взеха ученици от НУМТИ „Добрин Петков“, инструменталисти от страната и чужбина. Майсторските класове, водени от проф. д-р Вангел Тангъров, кларинет (България/САЩ), проф. д-р Ейда Джоунс, флейта (САЩ), проф. Стойка Миланова, цигулка (България) бяха част от VII-ия Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“. Специални гости на проявата бяха проф. Филип Купер, кларинет (Версайска консерватория)— соло кларинет на Парижката опера, проф. Петко Радев, кларинет (НМА „Проф. Панчо Владигеров“) и проф. Лидия Ошавкова, флейта (НМА „Проф. Панчо Владигеров“). Специално участие взеха представители на фирмата „Лоф и Пфайфер“/Lohff & Pfeiffer (Дания/САЩ) с изложба и ремонт на кларинети и аксесоари.

Снимки: Андреана Паунова, Боримира Стоянова, Злателина Коларова

Награди от Международен музикален конкурс, Перник 2016


XI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 22 – 24 април 2016 година, Перник

Първа награда и Специална награда за „Солист на Камерен оркестър „Орфей“ (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Виктор Василев, от класа по цигулка на Боримира Стоянова

Първа награда  (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Екатерина Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда  (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Ренцо Ставрев, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Втора възрастова група) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Пиано, Първа възрастова група) — София Белева, от класа по пиано на Елена Тасева

Първа награда и Награда за най-малък участник (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Първа възрастова група) — Марияна Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Първа възрастова група) — Дона Къркаличева, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда и Награда „Солист на Духов оркестър при ОКДК“ (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Четвърта възрастова група) — Георги Георгиев, от класа по кларинет на Кирил Пенчев

Втора награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Трета възрастова група) — Полина Манолова, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда (Категория Б – Музикални училища, Пиано) — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Четвърта възрастова група) — Димитър Кърчев, от класа по кларинет на Кирил Пенчев

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Трета възрастова група) — Зара Дикова, от класа по цигулка на Боримира Стоянова

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Трета възрастова група) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Първа възрастова група) — Рая Батакарова, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев