Tag Archives: Конкурс за млади пианисти

Награда от Национален клавирен конкурс „Стелла Ослекова“, 2021


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, 11 януари 2021 г., Пловдив

Втора награда — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Награда от клавирен конкурс, Зренянин, Сърбия, 2019


XIX Конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Йосиф Маринкович“, 23 – 24 март 2019 г., Зренянин, Сърбия

Първа награда (Предкатегория – до 9 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награди от Международен конкурс за млади пианисти – Ниш, 2014


ХІІІ Международен конкурс за млади пианисти, Ниш, Сърбия, 27 – 31 март 2014 година

Георги Чиколов — І-во място (100 точки), Първа възрастова група

преподавател Светлана Косева

Александрина Попова — I-во място (94,20 точки), Трета възрастова група

преподавател Снежана Спилкова-Гърнева

Мария-Десислава Стойчева — II-ро място (89 точки), Пета възрастова група

преподавател Елена Велчева

Лиа Зънзова — ІІ-ро място (84,60 точки), Четвърта възрастова група

Ивана Куманова — ІІІ-то място (79,40 точки), Трета възрастова група

преподавател Антоанета Генова