Tag Archives: конкурс НБУ

Награди от фестивал-конкурс „С крилете на музиката“, 2019


Фестивал-конкурс „С крилете на музиката“, организиран от департамент „Музика“ на Нов български университет и дружество „Педагози-Музиканти“ към Съюза на българските музикални и танцови дейци, 16 – 17 март 2019 г., София

Втора награда (Специалност Пиано, Трета възр. група) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева

Втора награда (Специалност Цигулка, Втора възр. група) — Белослава Петрова, от класа на Валентина Тенчева 

Реклами