Tag Archives: конкурс Сърбия

Награда на преподавател от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2020


I-ви Международен конкурс „Саня Павлович“, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 23 -30 декември 2020 г., Алексинац, Сърбия

Награда за специални постижения като преподавател — Елена Тасева

Награда от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2020


I-ви Международен конкурс „Саня Павлович“, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 23 -30 декември 2020 г., Алексинац, Сърбия

Втора награда (Категория Пиано, Първа възр. група) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

 

Награда от клавирен конкурс, Белград, Сърбия


XII Клавирен конкурс „Славенски“, организиран от Музикално училище „Йосип Славенски“, 20 – 22 декември 2019 г., Белград, Сърбия

Втора награда (Втора възрастова група) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева