Tag Archives: културна асоциация Еникма

Награди от Национален клавирен конкурс „Стелла Ослекова“, 2022


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, 11 януари 2022 г., Пловдив

Първа награда и парична награда – 300 (Втора възр. група) Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Втора награда и парична награда – 200 € (Втора възр. група) — Борис Трифонов, от класа на Елена Велчева

Втора награда и парична награда – 200 € (Втора възр. група) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда и парична награда – 200 € (Втора възр. група) — Николина Танева, от класа на Елена Тасева

Трета награда и парична награда – 100 € (Втора възр. група) — Атанаска Танева, от класа на Елена Тасева

Награда от Национален клавирен коннкурс „Стелла Ослекова“, 2020


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, 11 януари 2020 г., Пловдив

Първа награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Награди от Национален конкурс „Стелла Ослекова“, 2019


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, декември 2019 – януари 2020 г., Пловдив

Първа награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Втора награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Елена Василева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Трета награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Поощрение (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Пандора Хейууд, от класа на Елена Велчева