Tag Archives: културна асоциация Мелос

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Швейцария, 2019


IV-ти Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, Женева, Швейцария, 1 юни – 1 юли 2019 г.

Почетна награда — Евгения Ночева

Отличие за преподавател от Международен онлайн конкурс, Англия, 2019


V Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 януари – 1 февруари 2019 г., Лондон, Англия

Почетна награда — Елена Тасева

Награда от Международен онлайн конкурс, Англия, 2019


V Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 януари – 1 февруари 2019 г., Лондон, Англия 

Първа награда (Пиано, Категория „Първи ноти“ – до 8 год., 92 / 100 т.) — Лилия Ташкова, от класа на Елена Тасева