Tag Archives: математическо състезание

Награди от математическо състезание „Бързо, лесно, точно“, 2016


Математическо състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителни групи, организирано от СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Пловдив и УН „Св. Св. Кирил и Методий – 2001″, под патронажа на Здравко Димитров – областен управител, 26 март 2016 година, Пловдив

Първо място — Венета Махмудиева (Подготвителен „А“ клас)

Първо място — Димо Михов (Подготвителен „Б“ клас)

Второ място — Мариела Рупелиева  (Подготвителен „Б“ клас)

Трето място — Андрей Косев  (Подготвителен „Б“ клас)

Трето място — Петралия Екимджиева  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Михаела Екимждиева  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Мария Екимджиева  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Наталия Грозева  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Мартин Славчев  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Саркис Демирджиян  (Подготвителен „А“ клас)

Четвърто място — Михаил Михайлов  (Подготвителен „А“ клас)

Класен ръководител на подг. „А“ клас – Неда Чибукчиева

Класен ръководител на подг. „Б“ клас – Милена Рангова 

Отличия от Коледно математическо състезание, 2015


XXIII Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“ гр. София,
Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общинския Детски Комплекс – гр. Пловдив, 13 декември 2015 година, Пловдив

I клас 

Пето място — Гергана Карабалиева

Пето място — Йоан Ташков

Шесто място — Радослав Чиколов,

класен ръководител Марияна Неделчева

Награди от Международен турнир „Математика без граници“, зима 2015


Международен турнир „Математика без граници“ 2014 – 2015, зимен кръг – дистанционно състезание, Казахстан – България, 24 януари – 1 февруари 2015 година

Трето място (Четвърта група – IV клас) — Зорница Георгиева 

Трето място (Четвърта група – IV клас) — Йоана Янкова,

класен ръководител Зорница Венкова