Tag Archives: международен детски фестивал

Награда на преподавател от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2021


VII-ми Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“ (онлайн издание), организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, октомври 2021 година, Поморие

Награда за високи педагогически постижения — Елена Велчева

Награда от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2021


VII-ми Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“ (онлайн издание), организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, октомври 2021 година, Поморие

Втора награда (Раздел „Музика“, Категория „Класически инструменти“, Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от детски фестивал „Слънце, радост, красота“, 2019


XX Международен детски фестивал „Слънце – радост – красота“, организиран от Община Несебър, Общински детски комплекс – Несебър, Национален дворец на децата – София,  и  и „Слънчев бряг “ АД, 15 – 20 юни 2019 година, Несебър

Второ място (Раздел Музика, Класически инструменти, III възрастова група — от 15 до 18 год.) — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева