Tag Archives: международен младежки музикален конкурс

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2018


XXII Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 10 – 14 септември 2018 г., Добрич  

Награда за отлично представяне (Солисти инструменталисти, Пиано, I А възр. група – от 6 до 10 години) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Весела Танева

Награда за най-ярко изпълнение на произведение от Й. С. Бах (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години) — Диана Гяурова, от класа по пиано на Весела Танева 

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2017


XXI Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 4 – 8 септември 2017 г., Добрич  

Първа награда (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години)  — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева