Tag Archives: международен музикален конкурс

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2018


XXII Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 10 – 14 септември 2018 г., Добрич  

Награда за отлично представяне (Солисти инструменталисти, Пиано, I А възр. група – от 6 до 10 години) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Весела Танева

Награда за най-ярко изпълнение на произведение от Й. С. Бах (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години) — Диана Гяурова, от класа по пиано на Весела Танева 

Реклами

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2017


XXI Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 4 – 8 септември 2017 г., Добрич  

Първа награда (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Солисти инструменталисти, Пиано, I Б възр. група – от 11 до 13 години)  — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева 

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2016


XX-ти Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 6 – 10 септември 2016 година, Добрич 

Първа награда и Специална награда от проф. Божидар Братоев за артистично изпълнение (Пиано, I Б група – от 11 до 14 години) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Пиано, II група – от 15 до 20 години) — Александрина Попова, от класа по пиано на Елена Велчева

Втора награда (Флейта, I Б група – от 11 до 14 години) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда за отлично представяне и ярко артистично присъствие (Пиано, I А група – от 6 до 10 години) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда за отлично представяне (Флейта, I А група – от 6 до 10 години) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев