Tag Archives: международен музикален онлайн конкурс

Награди от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 5 – 31 януари 2022 година

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда на преподавател от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2021 г. – 27 януари 2022 година

Почетна награда за отдаденост на преподаването — Елена Велчева 

Награди на преподаватели от Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, 2021


Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, организиран от Международната асоциация за културно развитие и образование, базирана в Европа, 2021 година

„Златна награда“ за отлични педагогически постижения на преподавател, подготвил лауреат на Голяма награда и лауреат на Първа награда — Елена Велчева

„Златна награда“ за отлични педагогически постижения на преподавател, подготвил лауреат на Първа награда — Елена Тасева