Tag Archives: музикален онлайн конкурс

Награди от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2019


X Международен музикален онлайн конкурс, организиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2019 г., Белград, Сърбия

Първа награда в Раздел Цигулка (96/100 т.),  IX възр. категория – 15  год. — Ева-Фей МакГонегал, от класа на Анелия Сталева

Първа награда в Раздел Виолончело (91,33 /100 т.), I възр. категория — до 9 год. — Михаела Екимджиева, от класа на Юлия Марковска

Награди от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2018


IX Международен музикален онлайн конкурсорганизиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2018 година, Белград, Сърбия

Абсолютна първа награда в Категория „Традиционно народно пеене“ (100/100 т.), Трета възр. група – до 13 год. — Кристина Белева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда в Категория „ Традиционно народно пеене“ (99,66/100 т.), Шеста възр. група – до 19 год. — Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда в Категория „Цигулка“ (96/100 т.), Шеста възр. група – до 12 год. — Ренцо Ставрев, от класа на Мони Симеонов, клавирен съпровод Ирен Капеловска

Първа награда в Категория „ Традиционно народно пеене“ (90,66/100 т.), Пета възр. група – до 17 год. — Антония Макавеева, от класа на Гергана Таскова

Втора награда в Категория „Пиано“ (87/100 т.), Четвърта възр. група – на 10-годишна възраст — София Белева, от класа на Елена Тасева

Награди от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2017


VIII Международен музикален онлайн конкурс, организиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2017 година, Белград, Сърбия

Първа награда в Категория „Виолончело“ (90/100 т.) — Ренцо Ставрев, преподавател Юлия Марковска, клавирен съпровод Александър Колев

Втора награда в Категория „Виолончело“ (89,33/100 т.) — Симеон Каранов, преподавател Юлия Марковска, клавирен съпровод Владимир Стефанов