Tag Archives: музикално училище Владимир Джорджевич

Награда на преподавател от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2020


I-ви Международен конкурс „Саня Павлович“, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 23 -30 декември 2020 г., Алексинац, Сърбия

Награда за специални постижения като преподавател — Елена Тасева

Награда от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2020


I-ви Международен конкурс „Саня Павлович“, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 23 -30 декември 2020 г., Алексинац, Сърбия

Втора награда (Категория Пиано, Първа възр. група) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева