Tag Archives: награда на преподавател

Награда на преподавател от Международен музикален конкурс, Перник 2022


XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Общински комплекс Дворец на културата – Обединена школа по изкуствата, с подкрепата на Община Перник, 29 април – 1 май 2022 година, Перник

Награда за корепетитор за принос в откриването и развитието на млади таланти — Владимир Стефанов

Награда на преподавател от Международен фестивал-конкурс „Техника и стил“, 2022


VIII-ми Международен фестивал-конкурс за музиканти-изпълнители и педагози „Техника и стил“ /присъствено и онлайн/, организиран от Народно читалище „Фар – 1946“ – Бургас, Община Бургас, Международна висша школа за музикални изкуства – Москва и Московски държавен институт на културата, 23 – 24 юни 2022 г., Москва-Бургас

Награда за високи педагогически постижения — Елена Тасева

Награди на преподаватели от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


IX Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството – Смедерево, май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Велчева

Награда за педагогически постижения — Снежана Спилкова-Гърнева

Награда за педагогически постижения — Детелина Маринкева