Tag Archives: награда

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2016


XX-ти Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 6 – 10 септември 2016 година, Добрич 

Първа награда и Специална награда от проф. Божидар Братоев за артистично изпълнение (Пиано, I Б група – от 11 до 14 години) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Пиано, II група – от 15 до 20 години) — Александрина Попова, от класа по пиано на Елена Велчева

Втора награда (Флейта, I Б група – от 11 до 14 години) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда за отлично представяне и ярко артистично присъствие (Пиано, I А група – от 6 до 10 години) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда за отлично представяне (Флейта, I А група – от 6 до 10 години) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Advertisements

Награда от Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега“, 2016


X Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега“, организиран от Община Созопол, Община Поморие и сдружение „Радост на брега“, 11 – 13 юни 2016 година, Созопол и Ахелой

Раздел „Музикално изкуство“, Класически инструменти

Трето място (Първа възрастова група) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Весела Танева

Раздел „Музикално изкуство“, Поп пеене

Специална награда за високи творчески успехи — Ивана Муцкова, от класа по поп и джаз пеене на Теодора Чернева