Tag Archives: награди на преподаватели

Награди на преподаватели от ХIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори, Плевен 2019


XIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори „Проф. Савка Шопова-Маркова“, организиран от НУИ „Панайот Пипков“, 15 – 17 март 2019 г., Плевен

Грамота за високи творчески постижения — Георги Гаджев

Грамота за преподавател на ученик-солист — 

Пенчо Пенчев,

д-р Милена Вълчева,

Евгения Ночева,

Анет Артинян

 

Реклами

Отличия на преподаватели от Международен музикален конкурс, Перник 2016


XI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 22 – 24 април 2016 година, Перник

Диплом за принос в откриването и развитието на млади таланти — Елена Тасева

Диплом за принос в откриването и развитието на млади таланти — Евгения Ночева

 

 

Награди на преподаватели от VІІ Международен конкурс за тромпетисти, Стара Загора, 2013


Седми международен конкурс за тромпетисти, 25 – 29 ноември 2013 година, Стара Загора

Диплом за високи творчески и педагогически постижения на преподавателя по тромпет Пенчо Пенчев

Диплом за художествен съпровод на корепетитора Марияна Колева