Tag Archives: национален конкурс

Награди на преподаватели от Национален конкурс „Път към славата“, 2022


X Национален конкурс „Път към славата“, организиран от арт център „Кърнолски“, март 2022 година, София

Почетна диплома за член на журито и Награда за висок професионализъм — Пенчо Пенчев

Награда за висок професионализъм — Юлия Марковска

Награда за висок професионализъм — Елена Тасева

Награда за висок професионализъм — Нина Сталева

Награда за висок професионализъм и Специална награда за високи педагогически постижения на Съюза на българските музикални и танцови дейци— Марияна Колева

Награди от Национален конкурс „Път към славата“, 2022


X Национален конкурс „Път към славата“, организиран от арт център „Кърнолски“, март 2022 година, София

Първа награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело,Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Дария Русева, от класа на Юлия Марковска)

Първа награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Тромпет, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Мартин Йорданов, от класа на Пенчо Пенчев

Първа награда (Категория Инструменталисти, Камерни формации, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — дует „S & S“ – Селестина Топич и Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Тромпет, Четвърта възр. група – от 14 до 18 год.) — Ангел Сребчев, от класа на Пенчо Пенчев

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Атанаска Танева, от класа на Елена Тасева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Цигулка, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Георги Йонов, от класа на Юлия Марковска

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело, Първа възр. група – до 7 год.) — Димитър Йонов, от класа на Юлия Марковска

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Селестина Топич, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Елена Хубенова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Джеймс Дейвид Марк Фаулър, от класа на Нина Сталева

Трета награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Николина Танева, от класа на Елена Тасева

Награда за отлично представяне (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Лилия Ташкова, от класа на Елена Тасева

Награда от Национален конкурс „Песенна палитра“, 2022


VIII Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра“ /онлайн етап/, организиран от СНЦ „Арт палитра“, Община Карлово и НЧ „Васил Левски-1861“, 1 ноември 2021 – 17 януари 2022 г., Карлово

Второ място (Индивидуални изпълнители, Четвърта Б възр. група – 14 годишни) — Соня Илиева, от класа по поп и джаз пеене на Виделина Мирчева