Tag Archives: Община Поморие

Награда на преподавател от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2018


V Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, 20 – 24 юни 2018 година, Поморие

Награда за педагогически постижения — Весела Танева

Реклами

Награди от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2018


V Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, 20 – 24 юни 2018 година, Поморие

Първа награда (Раздел „Музика“, Категория „Класически инструменти“, Първа възр. група – от 6 до 10 год.) — Белослава Петрова, от класа по цигулка на Валентина Тенчева

Втора награда (Раздел „Музика“, Категория „Класически инструменти“, Първа възр. група – от 6 до 10 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Весела Танева

Трета награда (Раздел „Музика“, Категория „Класически инструменти“, Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Диана Гяурова, от класа по пиано на Весела Танева

 

Награди от Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“, 2018


XII Международен конкурс за изкуства „Радост на брега“, организиран от Община Созопол, Община Поморие и сдружение „Радост на брега“, 8 – 10 юни 2018 г., Созопол 

Първа награда (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Класически инструменти, Първа възр. група – до 7 год.) — Лилия Ташкова, от класа по пиано на Елена Тасева

Първа награда (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Класически инструменти, Първа възр. група – до 7 год.) — Александър Цеков, от класа по цигулка на Валентина Тенчева