Tag Archives: Общински комплекс Дворец на културата

Отличия на преподаватели от Международен музикален конкурс, Перник 2016


XI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 22 – 24 април 2016 година, Перник

Диплом за принос в откриването и развитието на млади таланти — Елена Тасева

Диплом за принос в откриването и развитието на млади таланти — Евгения Ночева

 

 

Награди от Международен музикален конкурс, Перник 2016


XI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 22 – 24 април 2016 година, Перник

Първа награда и Специална награда за „Солист на Камерен оркестър „Орфей“ (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Виктор Василев, от класа по цигулка на Боримира Стоянова

Първа награда  (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Екатерина Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда  (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Втора възрастова група) — Ренцо Ставрев, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Втора възрастова група) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Пиано, Първа възрастова група) — София Белева, от класа по пиано на Елена Тасева

Първа награда и Награда за най-малък участник (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Първа възрастова група) — Марияна Стоева, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Първа награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Първа възрастова група) — Дона Къркаличева, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда и Награда „Солист на Духов оркестър при ОКДК“ (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Четвърта възрастова група) — Георги Георгиев, от класа по кларинет на Кирил Пенчев

Втора награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Трета възрастова група) — Полина Манолова, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Втора награда (Категория Б – Музикални училища, Пиано) — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Четвърта възрастова група) — Димитър Кърчев, от класа по кларинет на Кирил Пенчев

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Струнни инструменти, Трета възрастова група) — Зара Дикова, от класа по цигулка на Боримира Стоянова

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Трета възрастова група) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Трета награда (Категория Б – Музикални училища, Духови инструменти, Първа възрастова група) — Рая Батакарова, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награди от Международен конкурс, Перник, 2015


X-ти Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата и Обединена школа по изкуствата, 23 – 26 април 2015 година, Перник

Категория Б – музикални училища: 

Първо място и Награда за най-артистични изпълнители — ансамбъл ударни инструменти „Престо“, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев

Първо място (Втора възрастова група) — Живко Иванов, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев

Първо място (Първа възрастова група) — Александър Вичев, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев

Второ място (Втора възрастова група) — Мария Иванова, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев

Второ място — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева

Трето място — Виктор Вичев, от класа по пиано на Снежана Спилкова-Гърнева

Трето място — Иван Петков, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев