Tag Archives: онлайн конкурс

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Барток“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Барток“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 16 февруари – 25 март 2021 година

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 23 януари – 23 февруари 2021 година

Първа награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Наталия Грозева, от класа по пиано на Снежана Спилкова- Гърнева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Звезди в Копенхаген“, 2021


I Международен онлайн конкурс и фестивал за изкуство, музика, танц и фолклор „Звезди в Копенхаген“, член на международната асоциация „Фестивални мостове“, 20 – 21 февруари 2021г.

Награда за личен принос в укрепването на международните културни отношения, в подкрепа на многонационалните традиции и за професионални постижения — Анелия Сталева