Tag Archives: ОУ „Драган Манчов“

Награди от Коледно математическо състезание, 2017


XXV Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, гр. София и Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив, 9 декември 2017 година, Пловдив

Възрастова група — I клас

Първо място — Мария Андреева

Трето място — Деа Мария Жекова

Трето място — Дария Русева,

класен ръководител Милена Кабаджова

Реклами

Награда от Великденско математическо състезание, 2016


XXIII Национално Великденско математическо състезание за ученици от І до VІІІ клас, организирано от Съюз на математиците в България – секция „Изток“ гр. София, Училищно настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общински детски комплекс – гр. Пловдив, 23 април 2016 година, Пловдив

Второ място (Първи клас) — Петър Кюркчийски, класен ръководител Зорница Венкова

Отличени ученици от Коледното математическо състезание – 2014г.


XXII Коледно математическо състезание, организирано от ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив, Пловдив, 13 декември 2014 година

Трето място (4 клас) — Йоана Янкова, класен ръководител Зорница Венкова

Четвърто място (2 клас) — Радослав Чалъков, класен ръководител Милена Кабаджова

Шесто място (3 клас) — Петра Тошкова, класен ръководител Елена Янкова

Шесто място (2 клас) — Катрин Манчорова, класен ръководител Златка Петкова

Шесто място (1 клас) — Десана Павлова, класен ръководител Божана Михайлова