Tag Archives: Питагор

Математика. Музика. Изобразителни изкуства.


На 5 март 2013г. пред ученици от 9, 11, 12 клас и преподаватели д-р Мария Караиванова представи своята авторска мултимедийна презентация на тема „Математика. Музика. Изобразителни изкуства.“, в която бе показан опит да се изтъкнат органическите връзки и новите перспективи днес за интеграция между наука и изкуство, установени още в дълбока древност.