Tag Archives: специална награда

Награди от Международен конкурс „Музиката и Земята“, 2019


XXVII Международен конкурс за композитори, камерни ансамбли и инструменталисти „Музиката и Земята“, организиран от фондация „Земята и хората“ и Национален музей „Земята и хората“, посветен на 22 април – Международния ден на Майката Земя, 20 – 25 април 2019 година, София 

Първа награда от „Минстрой Холдинг“ АД — Стефан Хубенов, от класа по цигулка на Евгения Ночева

Специална награда — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

 

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2016


XX-ти Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 6 – 10 септември 2016 година, Добрич 

Първа награда и Специална награда от проф. Божидар Братоев за артистично изпълнение (Пиано, I Б група – от 11 до 14 години) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Пиано, II група – от 15 до 20 години) — Александрина Попова, от класа по пиано на Елена Велчева

Втора награда (Флейта, I Б група – от 11 до 14 години) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда за отлично представяне и ярко артистично присъствие (Пиано, I А група – от 6 до 10 години) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда за отлично представяне (Флейта, I А група – от 6 до 10 години) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награди от Международен конкурс „Музиката и Земята“, 2016


XXIV Международен конкурс за инструменталисти и композитори „Музиката и Земята“, посветен на 22 април – Деня на Земята, 22 – 26 април 2016 година, София 

Специална награда за изключителен талант и постижение „Васко Абаджиев“ от проф. Жени Милева и д-р Александър Шинков — Виктор Василев, от класа по цигулка на Боримира Стоянова

Поощрителна награда — Светлана Ханджиева, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев