Tag Archives: Стелла Ослекова конкурс

Награда от Национален клавирен конкурс „Стелла Ослекова“, 2021


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, 11 януари 2021 г., Пловдив

Втора награда — Борис Биков, от класа на Светлана Косева