Tag Archives: стипендия на Министерство на културата

ХІ Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, 2019


От 8 до 10 февруари 2019 г. в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведе ХІ-тото издание на Конкурса за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, категория „Струнни инструменти“.

Финансова подкрепа: Министерството на културата, Училищно настоятелство „Добрин Петков”, Елмира Дърварова, семейството на маестро Добрин Петков,  семейството на Георги Найденов, Международен фестивал и академия „Алегра” – Русе, д-р Цветелина Борисова, Степан Демирджиян, Училища „Максимум”.

Организатор: НУМТИ „Добрин Петков“

Организационен комитет: председател – Нели Попова-Коева, художествен директор – д-р Поля Паунова-Тошева, членове – Юлия Марковска, Андреана Паунова, Бисерка Петрова, Райна Влаева, Катерина Обретенова.

ЖУРИ

Председател: Елмира Дърварова – цигулка (САЩ)

Членове: проф. Евгений Шевкенов – цигулка (Австрия), Емил Лавренов – виола (Белгия), проф. Анатоли Кръстев  – виолончело, проф. д-р Петя Бъговска-Гълъбова – контрабас, Здравка Колева – арфа, Румен Джуров – Министерство на културата

Награждаване и гала концерт на лауреатите и носителите на Grand Prix и Първа награда: 10 февруари (Патронен празник на НУМТИ „Добрин Петков“)

НАГРАДИ

GRAND PRIX – Бронзова статуетка на скулптора Цвятко Сиромашки и парична награда, осигурена от семейството на маестро Добрин Петков, Стипендия, осигурена от Петър Найденов, за участие в майсторския клас по цигулка на проф. Себастиан Хаман в рамките на Международния фестивал и академия „Алегра” – Русе, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Дерминджиян и Наградата на публиката: Стефан Хубенов – цигулка, ІІІ възрастова група (НУМТИ „Добрин Петков“, преподавател Евгения Ночева)

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ЦИГУЛКА, ВИОЛА“

Първа награда –  Славчо Паскалев – виола (НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател д-р Владислав Андонов)

Втора награда –  Оливия Кроитору – цигулка (Музикален лицей „Чиприян Порумбеску” – Кишинев, Молдова)

Трета награда Христо Илиев – виола (НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател проф. Стефан Жилков)

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС“

Първа награда –  Момчил Пандев – виолончело (НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател д-р Атанас Кръстев)

Втора награда, Стипендия, осигурена от Петър Найденов, за участие в майсторския клас по виолончело на проф. Ласло Феньо в рамките на Международния фестивал и академия „Алегра” – Русе – Калоян Русев – виолончело (НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател д-р Атанас Кръстев)

Трета награда –  Атанас Петков – контрабас (НМА „Проф. Панчо Владигеров”, преподавател проф. д-р Петя Бъговска)

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ЦИГУЛКА, ВИОЛА“

Първа награда, Стипендия от Министерството на културата, Награда „Георги Найденов” за инструментални постижения на виолист от Трета възрастова група, осигурена от семейството на Георги Найденов и връчена от неговата дъщеря Мария Найденова, Стипендия за участие в майсторския клас по виола на проф. Румен Цветков в рамките на Международния фестивал и академия „Алегра”, Русе, осигурена от Петър Найденов – Сирма Баръмова – виола (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Надя Петрова)

Втора награда, Стипендия от Министерството на културата – Николай Георгиев – виола (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател проф. Стефан Жилков)

Трета награда, Стипендия от Министерството на културата, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян – Ева-Фей МакГонегал – цигулка (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Анелия Сталева) 

Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум“ – Кармен Телфеян – цигулка (НУМТИ „Добрин Петков“, преподавател Анелия Сталева)

Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум“ – Миро Колдамов – цигулка (НУМТИ „Добрин Петков“, преподавател Евгения Ночева)

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС, АРФА“

Първа награда, Стипендия от Министерството на културата – Сион Найман – виолончело (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Даниела Черпокова)

Втора награда, Стипендия от Министерството на културата – Виктория Маркова – арфа (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Кохар Андонян)

Трета награда, Стипендия от Министерството на културата, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян – Симеон Каранов – виолончело (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Юлия Марковска)  

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ЦИГУЛКА, ВИОЛА“

Първа награда и Специална извънредна награда от председателя на журито Елмира Дърварова – Ива Маринова – цигулка (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Екатерина Драмалиева)

Първа награда, Ваучер  Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Екатерина Стоева – цигулка (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Евгения Ночева)

Първа награда – Константин Ботов – виола (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател проф. Стефан Жилков)

Втора награда – Ванеса Генчева – виола (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Надя Петрова)

Втора награда, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Мария Панциду – цигулка (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Евгения Ночева)

Втора награда – Антон Георгиев – цигулка (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Радмила Петрова)

Втора награда – Атанас Георгиев – цигулка (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Радмила Петрова)

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ВИОЛОНЧЕЛО, АРФА“

Първа награда и Специална извънредна награда от председателя на журито Елмира Дърварова – Йоан Йовчев – виолончело (НМУ „Любомир Пипков, преподавател Йордан Стойчев)

Първа награда, Награда „Себастиен Ерар” за инструментални постижения на арфист, учредена и връчена от д-р Цветелина Борисова и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Божана Пейкова – арфа (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Здравка Колева)

Първа награда – Никол Самарева – арфа (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Кохар Андонян)

Втора награда – Божана Божилова – арфа (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Кохар Андонян)

Втора награда – Мария Гигова – арфа (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Кохар Андонян)

Втора награда – Яна Георгиева – арфа (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Кохар Андонян)

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ЦИГУЛКА“

Отлично представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Марияна Стоева (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Евгения Ночева)

Много добре представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Мария Екимджиева (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Анелия Сталева)

Много добре представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян, Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” и Награда за най-млад участник – Елеонора Георгиева (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Боримира Стоянова)

Много добре представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Тиан Йо Юан (Частно училище „Меридиан 22”, преподавател Екатерина Драмалиева)

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „ВИОЛОНЧЕЛО“

Отлично представил се Дарин Ламбрев (НМУ „Любомир Пипков”, преподавател Теодора Атанасова)

Отлично представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Дария Русева (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Юлия Марковска)

Отлично представил се, Ваучер за лютиерски услуги, осигурен от Степан Демирджиян и Поощрителна награда, осигурена от Училища „Максимум” – Михаела Екимджиева (НУМТИ „Добрин Петков”, преподавател Юлия Марковска)

ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ НА ПЕДАГОЗИ – д-р Владислав Андонов, д- р Атанас Кръстев, проф. Стефан Жилков, Даниела Черпокова, Надя Петрова, Екатерина Драмалиева, Йордан Стойчев, Кохар Андонян, Теодора Атанасова, Евгения Ночева, Здравка Колева, Юлия Марковска

ПОЧЕТНИ ДИПЛОМИ НА АКОМПАНЯТОРИ – Румен Цанов, Александър Колев, Дора Христова, Младен Тасков, Георги Беломъжов, Инес Симеонова, д-р Злателина Коларова, Мария Заваринова, Владимир Стефанов

ГАЛА КОНЦЕРТ

Изявени ученици изнесоха концерт в НДК


Под почетния патронаж на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) осемнадесет възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков“ – лауреати на национални и международни конкурси и стипендианти на Министерството на културата, изнесоха превъзходен концерт, който се състоя на 17 декември 2015 г. в Зала 7 на Националния дворец на културата в София. 

Концертът бе последната за 2015 г. общоучилищна проява в юбилейния афиш „70 години Пловдивско музикално училище“. Почетни гости на събитието бяха акад. проф. Емил Янев — директор на творчески център „Музика и танци“, отдел „Изкуство“ към БАНИ и арх. Стефан Стайнов — председател на фондация „Петко Груев Стайнов„. Домакинът на концерта НДК поднесе поздравителен адрес към Пловдивското музикално училище, който бе прочетен пред аудиторията от директора на НУМТИ „Добрин Петков“ Нели Попова-Коева. Цветя за събитието изпрати и председателят на СБМТД Станислав Почекански.

В концерта участваха ученици на възраст от 6 до 18 години.

Кристина Юмерска – валдхорна (ХІІ клас), преподавател акад. проф. Стоян Караиванов: В. Буяновски – „Испания” за соло валдхорна 

Мариела Плачкова – пиано (ХІІ клас), преподавател Елена Велчева: Б. Барток – Румънски танц 

Йордан Вичев – виолончело (ХІІ клас), преподавател Юлия Марковска: Г. Касадо – „Реквиеброс”, клавирен съпровод Александър Колев 

Ивелина Кръстева – пиано (ХІ клас), преподавател Елена Велчева: Ф. Лист – „Фонтаните на вила дЕсте” 

Стефан Хубенов – цигулка (ІХ клас), преподавател Евгения Ночева: К. Сен-Санс – Интродукция и Рондо капричиозо, клавирен съпровод Злателина Коларова 

Александра Тотева – маримба (VІІІ клас), преподавател Пенчо Пенчев: Н. Живкович – „Иляш” 

Георги Чиколов – пиано (VІ клас), преподавател Светлана Косева: Фр. Шуберт –Импромптю оп. 90 № 3, И. Албенис – „Астуриас” 

Ева-Фей МакГонегъл – цигулка (V клас), преподавател Анелия Сталева: С. Прокофиев – Скерцо, клавирен съпровод Александър Колев 

Калоян Василев – флейта (V клас), преподавател д-р Ивайло Василев: Л. Флюри – Вариации „Грийнслийвс”, клавирен съпровод Мария Заваринова 

Виктор Вичев – пиано (ІІІ клас), преподавател Снежана Спилкова: Л. ван Бетховен – Багатела № 3 

Виктор Василев – цигулка (ІІ клас), преподавател Боримира Стоянова: Ш. Берио – Концерт за цигулка № 9, І част, клавирен съпровод Ирен Капеловска 

Александър Вичев – ксилофон/вибрафон (ІІ клас), преподавател Пенчо Пенчев: Д. Палиев – Копаница, Дж. Гершуин – „Мъжът, когото обичам”, клавирен съпровод Томислав Вичев 

Марияна Стоева – цигулка (предучилищен клас), преподавател Евгения Ночева: П. Хаджиев – Концертино, ІІ и ІІІ част, клавирен съпровод Злателина Коларова 

Финалното изпълнение в концертната програма бе на ансъмбъл ударни инструменти „Престо“ – Александра Тотева, Симеон Попов, Михаела Влаева, Кристина Милева, Вяра Илиева и Йордан Василев, с художествен ръководител Пенчо Пенчев: Н. Живкович – „Проклети корени”, Я. Гаде – Jealousy Tango, П. Стайнов – „Ръченица” из сюитата „Тракийски танци”. 

Награди от Национален конкурс „Върбан Върбанов“, 2014


XXII Национален конкурс за най-добро изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов“, организиран от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, УН „Родни звуци“, със съдействието на Министерство на културата, Община Бургас и Областна управа Бургас, Бургас, 21 – 23 март 2014 година 

 • Първа награда (Трета възрастова група – Специалност Камерна музика) — Ансамбъл „Престо“ в състав: Михаела Влаева, Йордан Василев, Кристина Милева, Ивайло Иванов, Александра Тотева и Симеон Попов, преподавател — Пенчо Пенчев
 • Втора награда и едногодишна стипендия на Министерство на културата (Трета възрастова група – Специалност Пиано) — Мария-Десислава Стойчева, от класа на Елена Велчева
 • Втора награда и едногодишна стипендия на Министерство на културата (Трета възрастова група – Специалност Цигулка) — Цвета Шопова, от класа на Момчил Енчев
 • Трета награда (Трета възрастова група – Специалност Тромпет) — Константин Табаков, от класа на Лилия Ковачева
 • Втора награда (Втора възрастова група – Специалност Ударни инструменти) — Симеон Попов, от класа на Пенчо Пенчев
 • Първа награда (Първа възрастова група – Специалност Пиано) — Биляна Динкова, от класа на Светлана Косева
 • Първа награда и наградата на Рада Чомакова (Първа възрастова група – Специалност Пиано) — Виктор Вичев, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева
 • Първа награда (Първа възрастова група – Специалност Цигулка) — Виктор Василев, от класа на Анелия Сталева
 • Първа награда (Първа възрастова група – Специалност Флейта) — Калоян Василев, от класа на Ивайло Василев
 • Трета награда (Първа възрастова група – Специалност Цигулка) — Тодор Георгиев, от класа на Анелия Сталева
 • Поощрение (Трета възрастова група – Специалност Тромпет) — Антоан Георгиев, от класа на Лилия Ковачева-Топорчева