Tag Archives: Съюз на математиците

Награди от Коледно математическо състезание, 2017


XXV Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, гр. София и Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив, 9 декември 2017 година, Пловдив

Възрастова група — I клас

Първо място — Мария Андреева

Трето място — Деа Мария Жекова

Трето място — Дария Русева,

класен ръководител Милена Кабаджова

Отличия от Коледно математическо състезание, 2015


XXIII Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“ гр. София,
Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общинския Детски Комплекс – гр. Пловдив, 13 декември 2015 година, Пловдив

I клас 

Пето място — Гергана Карабалиева

Пето място — Йоан Ташков

Шесто място — Радослав Чиколов,

класен ръководител Марияна Неделчева

Награди от математическо състезание „Европейско кенгуру“, 2015


Математическо състезание „Европейско кенгуру“, организирано от ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и Съюза на математиците в България – Секция Пловдив, Пловдив, 22 март 2015 година

Второ място (I клас) — Рая Павкова, класен ръководител  Емилия Боевска

Трето място (III клас) — Виктор Костов, класен ръководител Елена Янкова