Tag Archives: Съюз на математиците

Награда от Математическо състезание, февруари 2021


Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, София, февруари 2021 г.

Трета награда – Симеон Димитров, 2 клас, класен ръководител Зорница Венкова

Награда от Математически турнир „Иван Салабашев“, 2021


29-ти Математически турнир „Иван Салабашев“, организиран от Съюза на математиците в България, 12 януари 2021г.

Награда за постигнат максимален резултат — Симеон Димитров, 2 клас, класен ръководител Зорница Венкова

Награди от Коледно математическо състезание, 2017


XXV Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“, гр. София и Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив, 9 декември 2017 година, Пловдив

Възрастова група — I клас

Първо място — Мария Андреева

Трето място — Деа Мария Жекова

Трето място — Дария Русева,

класен ръководител Милена Кабаджова