Tag Archives: фолклорен конкурс

Награди от Национален конкурс „Орфеево изворче“, 2019


XIX Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, 22 – 24 март 2019 година, Стара Загора

Златен медал (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, V възр. група — от 18 до 25 год., младежи) — Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Бронзов медал (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, V възр. група — от 18 до 25 год., младежи) — Ивана Погосян, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първо място (Раздел „Хорове и ансамбли“, I възр. група) — Народен хор, диригент Явор Тасков

Първо място (Раздел „Хорове и ансамбли“, I възр. група) — Малък народен хор, диригент Явор Тасков

Първо място (Раздел „Народно пеене“, Дуети и триа, I възр. група) — Дует Мария Паскалева и Кристина Белева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Отлично представяне (Раздел „Народно пеене“, Индивидуални изпълнители, IV възр. група — от 14 до 17 год., 8 – 12 клас, гимназиален етап) — Мария Бакова, от класа на Гергана Таскова

Отлично представяне (Раздел „Народно пеене“, Индивидуални изпълнители, III възр. група — от 11 до 13 год., 5 – 7 клас, прогимназиален етап) — Мария Паскалева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Отлично представяне (Раздел „Народно пеене“, Индивидуални изпълнители, III възр. група — от 11 до 13 год., 5 – 7 клас, прогимназиален етап) — Дияна Гатева, от класа на Севджан Рамадан

Отлично представяне (Раздел „Народно пеене“, Индивидуални изпълнители, III възр. група — от 11 до 13 год., 5 – 7 клас, прогимназиален етап) — Евелина Пиларска, от класа на Гергана Таскова

 

 

Награди от Национален конкурс „Орфеево изворче“, 2018


XVIII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, 23 – 25 март 2018 година, Стара Загора

Първа награда (Раздел „Ансамбли и хорове“, IV възр. група – от 14 до 17 год.) — Народен хор на НУМТИ „Добрин Петков“, диригент Явор Тасков

Първа награда (Раздел „Камерни формации“, III възр. група – от 11 до 13 год.) — Кристина Белева и Мария Паскалева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Кристина Белева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Евелина Пиларска, от класа на д-р Гергана Таскова

Първа награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Дияна Гатева, от класа на Севджан Емурла

Втора награда (Раздел „Камерни формации“, IV възр. група – от 14 до 17 год.) — Ивана Погосян и Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Втора награда (Раздел „Камерни формации“, IV възр. група) — Атанаска Тонева и Борислав Тонев, от класа на д-р Гергана Таскова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Мария Паскалева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Мария Хубенова, от класа на д-р Гергана Таскова

Втора награда (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Никол Ганчева, от класа на Севджан Емурла

Трета награда и Едногодишна стипендия от Министерството на културата (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Ивана Погосян, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Мария Бакова, от класа на д-р Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Антония Макавеева, от класа на д-р Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Георги Петров, от класа на д-р Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Зорница Добрева, от класа на д-р Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, IV възр. група) — Сашка Димова, от класа на Севджан Емурла

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Ивиана Бързакова

Награда за отлично представяне (Раздел „Народно пеене – Индивидуални изпълнители“, III възр. група) — Камелия Балабосова, от класа на Севджан Емурла

 

 

Награди от Национален конкурс „Орфеево изворче“, 2017


XVII Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, организиран от Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, 17 – 18 март 2017 година, Стара Загора

Златен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Атанаска Тонева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Ивана Погосян, от класа по народно пеене на Светла Калудова-Станилова

Златен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Борислав Тонев, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал (Народни инструменти, Индивидуални изпълнители, III възрастова група – от 11 до 13 год.) — Любомир Найденов, от класа по акордеон на Здравка Андреева 

Сребърен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Георги Петров, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Сребърен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Антония Макавеева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Сребърен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, III възрастова група – от 11 до 13 год.) — Камелия Балабосова, от класа по народно пеене на Деница Василева

Сребърен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, III възрастова група – от 11 до 13 год.) — Евелина Пиларска, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Сребърен медал (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, III възрастова група – от 11 до 13 год.) — Кристина Белева, от класа по народно пеене на Светла Калудова-Станилова

Трето място (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Мария Бакова, от класа по народно пеене на Деница Василева

Награда за отлично представяне (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Зорница Добрева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Награда за отлично представяне (Народно пеене, Индивидуални изпълнители, IV възрастова група – от 14 до 17 год.) — Никол Желева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова