Tag Archives: хармония

Eкспериментален майсторски клас по хармония, 2017


През месец юли /25 – 31.07./ 2017 г. в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведе Втори експериментален майсторски клас по хармония на Радослава Кръстева за ученици от 10 и 11 клас с интереси в областта на музикалната теория. Освен различни типове писмени задачи, анализи на примери от музикалната литература, свирене на хармонически последования на пиано участниците експериментираха в областта на музикалното творчество и аранжимент. Традиционният заключителен концерт се състоя в Културен център „Тракарт“ на 31 юли 2017 г. 

За презентацията е нужен JavaScript.

Снимки: Борислава Василева

 

 

Майсторски клас по хармония, юли 2016


От 11 до 17 юли 2016 година в НУМТИ „Добрин Петков” се проведе първи експериментален майсторски клас по хармония, организиран от Радослава Кръстева и Николета Енева.

Заниманията бяха индивидуални и съобразени с нуждите и интересите на участниците в областта на музикалната теория и хармония. Включиха се следните ученици: Аида Пипоян, Александрина Попова, Весела Иванова, Десислава Джоглева, Ивана Куманова, Кристина Милева,  Кристиян Христев, Мария Гидикова и Трифон Димитров.

На 16 юли 2016 година, в свободната програма за дискусии и репетиции, участниците се срещнаха с доц. д-р Николай Градев – преподавател по хармония в НМА „Проф. Панчо Владигеров” и в НМУ „Любомир Пипков”.

На 17 юли 2016 година в Културен център–музей „Тракaрт“ се състоя заключителен концерт и връчване на дипломите на участниците. В концерта взеха участие и певиците Нели Нечева (солист Държавна опера – Стара Загора; бивш възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“) и Христина Венчева (Държавна опера – Пловдив).

За презентацията е нужен JavaScript.

Снимки: архив на организаторите

Творчески обмен: НУМТИ „Добрин Петков“ – НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Част Първа.


Под формата на открити уроци, преподаватели и ученици от НУМТИ „Добрин Петков“  участ-ваха в  обмен на творчески идеи и професионален опит с колектива на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Проектът със заглавие „Пространство на идеи“ се проведе от 14 до 16 ноември 2012г. на територията на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, като същият предвижда връщане на визитата с провеждането на открити уроци с преподаватели и ученици от Бургас на територията на Пловдивското музикално училище в началото на 2013 година.

Съобразно седмичното разписание и тематичното разпределение на учебния материал по съответната учебна дисциплина, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас като домакин в провеждането на първата част от проекта предостави своята база и училищни класове на педагозите от НУМТИ „Добрин Петков“ Александър Колев в качеството му на преподавател-корепетитор и лектор в мултимедийна презентация, Георги Гаджев като преподавател по клавирен съпровод, Емил Татарски като преподавател по математика и Димитър Желев като преподавател по солфеж и хармония. 

От своя страна педагози от Бургаското музикално училище проведоха уроци с учениците от НУМТИ „Добрин Петков“ Петър Димов – пиано (от класа на Светлана Косева), София Проданова – цигулка (от класа на Евгения Ночева), Алекс Младенова – пиано (от класа на Весела Танева) и Невена Атанасова – флейта (от класа на Ивайло Василев). Според регламента на проекта същите ученици посетиха и учебните часове по общообразователните и музикално-теоретичните предмети в учебния график на бургаските ученици. 

Творческият обмен завърши със съвместен концерт на ученици от двете училища, който се състоя на 16 ноември 2012г. в Музикалното училище в Бургас.