Tag Archives: chamber music

Награди от онлайн конкурс „eMuse“, 2017


X Онлайн конкурс „eMuse, организиран от Международната асоциация за изкуства „The Muse“, 2017 година

Първа награда (Категория D — 15 – 17 год.) и покана за концерти във Византийски и християнски музей в Атина и в галерия „Нико“ в Москва — Николай Маринов, от класа по пиано на Светлана Косева 

Втора награда — (Категория С —  12 – 14 год.) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Трета награда (Категория Е — над 18 год., Камерна музика) — Клавирно трио „НУМТИ“ в състав Радостина Стоянова – цигулка, Йордан Вичев – виолончело, Ивелина Кръстева – пиано, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева