Tag Archives: Festival Contest

Награда на преподавател от Международен конкурс Open International Auditions, 2018


Международен конкурс за млади музиканти Open International Auditions, организиран от Международната културна асоциация „Festival & Contest“, 21 септември 2018 г., Монтефиоре Конка, провинция Емилия-Романя, Италия 

Награда за принос в сферата на международните отношения между Италия и България в областта на културата, за активна дейност в приобщаването към изкуството на младото поколение и за съхранение на културно-историческото наследство — Светлана Косева

 

Награди от Международен конкурс Open International Auditions, 2018


Международен конкурс за млади музиканти Open International Auditions, организиран от Международната културна асоциация „Festival & Contest“, 21 септември 2018 г., Монтефиоре Конка, Италия 

Първа награда (Категория Изпълнителско изкуство – Пиано, Младша С възр. група – от 13 до 15 год.), Специална награда Festival & Contest, даваща право на безплатно участие, без предварителни кръгове, в Интернет конкурса „Play 2018“ и в Международния фестивал-конкурс „International Artistic Days“ 2019,  Специална награда „Росини“ — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Първа награда (Категория Изпълнителско изкуство – Пиано, Младша В възр. група – от 9 до 12 год.), Специална награда, даваща право на безплатно участие в Интернет конкурса „Play 2018“ и 50% отстъпка за участие в Международния фестивал-конкурс „International Artistic Days“ 2019 — Дейми Велчева, от класа по пиано на Весела Танева