Tag Archives: FLAME 2015

Награда от Международен конкурс FLAME, 2015


XXVI Международен конкурс FLAME (Future Links Association Musicians of Europe), проведен в Националната регионална консерватория на Париж, 6 – 11 юли 2015 година

Втора награда (Категория А — пиано; Група III — 14 – 16 години) — Лиа Зънзова, от класа по пиано на Антоанета Генова

Реклами