Tag Archives: Future Links Association Musicians of Europe

Награда от Международен конкурс FLAME, 2018


XXIX Международен конкурс FLAME (Future Links Association Musicians of Europe), Париж, 2 – 7 юли 2018 година

Първа награда (Категория  — цигулка; Група II —  от 10 до 13 години) — Ренцо Ставрев, от класа по цигулка на Мони Симеонов

Реклами

Награда от Международен конкурс FLAME, 2015


XXVI Международен конкурс FLAME (Future Links Association Musicians of Europe), проведен в Националната регионална консерватория на Париж, 6 – 11 юли 2015 година

Втора награда (Категория А — пиано; Група III — 14 – 16 години) — Лиа Зънзова, от класа по пиано на Антоанета Генова