Tag Archives: Glory competition

Награда от Международен онлайн конкурс „Слава“, 2021


Международен онлайн конкурс „Музиката на Романтизма“, в рамките на серията от международни онлайн конкурси „Слава“ / Glory, 11 декември 2020 – 19 януари  2021 г.

Втора награда, присъдена от Професионалното жури и Втора награда, присъдена от всички гласували участници (Трета възр. група – от 15 до 18 год.) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева