Tag Archives: International Music Competition Belgrade

Награди от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2018


IX Международен музикален онлайн конкурсорганизиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2018 година, Белград, Сърбия

Абсолютна първа награда в Категория „Традиционно народно пеене“ (100/100 т.), Трета възр. група – до 13 год. — Кристина Белева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда в Категория „ Традиционно народно пеене“ (99,66/100 т.), Шеста възр. група – до 19 год. — Женя Арабаджиева, от класа на проф. Светла Калудова-Станилова

Първа награда в Категория „Цигулка“ (96/100 т.), Шеста възр. група – до 12 год. — Ренцо Ставрев, от класа на Мони Симеонов, клавирен съпровод Ирен Капеловска

Първа награда в Категория „ Традиционно народно пеене“ (90,66/100 т.), Пета възр. група – до 17 год. — Антония Макавеева, от класа на Гергана Таскова

Втора награда в Категория „Пиано“ (87/100 т.), Четвърта възр. група – на 10-годишна възраст — София Белева, от класа на Елена Тасева

Награди от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2017


VIII Международен музикален онлайн конкурс, организиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2017 година, Белград, Сърбия

Първа награда в Категория „Виолончело“ (90/100 т.) — Ренцо Ставрев, преподавател Юлия Марковска, клавирен съпровод Александър Колев

Втора награда в Категория „Виолончело“ (89,33/100 т.) — Симеон Каранов, преподавател Юлия Марковска, клавирен съпровод Владимир Стефанов

 

Награди от Финален етап на Международен музикален конкурс, Сърбия, 2016


VII Международен музикален онлайн конкурс, организиран от Асоциацията на педагозите от музикалните училища в Сърбия и продуцентска агенция MIR Production, 9 май 2016 година, Белград, Сърбия

Световен музикален шампион в Категория „Камерни ансамбли“ (98/100 т.) и Първа награда — трио „Некрима“ в състав: Невена Атанасова (флейта) – бивш възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“, Кристина Юмерска (валдхорна) и Мариела Плачкова (пиано); от класа по камерна музика на акад. проф. Стоян Караиванов

Първа награда  в Категория „Камерни ансамбли“ (94,33/100 т.) — Клавирно трио в състав: Ивелина Кръстева (пиано), Радостина Стоянова (цигулка) и Йордан Вичев (виолончело); от класа по камерна музика на Детелина Маринкева

Първа награда  в Категория „Цигулка“ (99/100 т.) — Марияна Стоева; от класа на Евгения Ночева; клавирен акомпанимент — Злателина Коларова

Първа награда  в Категория „Цигулка“ (95,66/100 т.) — Екатерина Стоева; от класа на Евгения Ночева; клавирен акомпанимент — Злателина Коларова