Tag Archives: Piano Talents

Награди от Международен конкурс „Клавирни таланти“, Италия, 2019


IX-ти Международен конкурс „Клавирни таланти“, организиран от Културна асоциация „Приятели на пианото“, 4 – 9 юни 2019 година, Милано, Италия

Втора награда (Младша възраст, категория G – от 14 до 15 год.) — Борис Биков, от класа на Светлана Косева 

Втора награда (Младша възраст, категория G – от 14 до 15 год.) — Биляна Динкова, от класа на Светлана Косева 

Втора награда (Детска възрастова група, категория C – 9 год.) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

 

Награди от Международен конкурс „Клавирни таланти“, Милано, 2013


III Международен конкурс „Клавирни таланти“, организиран от Културната асоциация „Приятели на пианото“, Милано, Италия, 12 – 16 юни 2013 година

Ученици от класа по пиано на Светлана Косева:

Втора награда (Категория „В“) — Георги Чиколов

Втора награда (Категория „В“) — Ния Найденова

Втора награда (Категория „С“) — Николай Маринов

Трета награда (Категория „D“) — Борис Петков