Банкова сметка – НУМТИ „Добрин Петков“

Дарения, такси и наеми можете да приведете на банковата сметка на училището:
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
BIC UNCRBGSF
IBAN сметка BG19UNCR76303100113496

*****

You can bring donations to the school’s bank account:
BANK UNICREDIT BULBANK 
BIC UNCRBGSF
IBAN account BG19UNCR76303100113496