ПОДКРЕПЕТЕ НИ! / SUPPORT US!

Може да подкрепите дейността на НУМТИ „Добрин Петков“ като станете спонсор на събитие, като направите дарение за някой от нашите концерти, конкурси и инициативи!
БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

Дарители могат да бъдат както физически лица, така и фирми и организации чрез превод по банковата сметка на училището:
БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
BIC UNCRBGSF
IBAN сметка BG19UNCR76303100113496

*****

You may support the Dobrin Petkov National School of Music and Dance by becoming a sponsor or a donor to an event and making a donation for one of our concerts, competitions or initiatives! 

THANK YOU!

Donors may be both physical persons and legal entities and organizations through bank transfer to the bank account of the school: 
BANK UNICREDIT BULBANK 
BIC UNCRBGSF
IBAN account BG19UNCR76303100113496