Прием – документи и приемни изпити

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – НАПРАВЛЕНИЕ „ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 

Учебно-изпитни програми за учебната 2022-2023 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната 2022/2023 г.

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ / ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА


Първи клас 

Пети клас 

Осми клас 

Приравнителни изпити