Прием – документи и приемни изпити

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – НАПРАВЛЕНИЕ „ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА — НАРЕДБА № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 

Учебно-изпитни програми за учебната 2023-2024 година

График на дейностите за приемане на деца и ученици за учебната 2023-2024 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ за училищата по изкуствата и училищата по култура

ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ / ПРИЕМНИ ИЗПИТИ


Първи клас 

Пети клас 

Осми клас 

Приравнителни изпити