Профил на купувача


ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за набиране на оферти за изготвяне на технически проект с КСС за изграждане/ремонт на външна ограда на НУМТИ „Добрин Петков“ гр. Пловдив


СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ – основен ремонт на училищния двор на ул. „Иван Вазов“ 23


Заповед за изготвяне на инвестиционен проект „Изготвяне на инведтиционен проект“

Договор за услуга

Протокол от 10.09.2019 г., предложение за сключване на договор — „Изготвяне на инвестиционен проект“

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП / Дата: 28.08.2019

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


Заповед за проведена процедура

Заповед за провеждане на процедура

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години


Откриване на процедура по набиране на оферти за „Направа на външна изолация на сграда“ – ул. „Велико Търново“ 16

Телефон за връзка: 032/ 26 96 30 – главен счетоводител


Писмо АОП

Информация за сключен договор, стр.1

Информация за сключен договор, стр.2

Информация за сключен договор, стр.3

Информация за сключен договор, стр.4

Информация за сключен договор, стр.5

Информация за сключен договор, стр.6

Информация за сключен договор, стр.7

Информация за сключен договор, стр.8


Решение, 8.01.2015г., стр. 1

Решение, 8.01.2015г., стр. 2

Решение, 8.01.2015г., стр. 3

Решение, 8.01.2015г., стр. 4

Решение, 8.01.2015г., стр. 5

Решение, 8.01.2015г., стр. 6


Протокол №1

Съобщение за цена


Протокол №1, 1-ва страница

Протокол №1, 2-ра страница

Протокол №1, 3-та страница

Протокол №1, 4-та страница

Протокол №1, 5-та страница

Протокол №1, 6-та страница

Протокол №1, 7-ма страница

Писмо


Обявление за обществена поръчка

Договор

Решение

Решение на Директора

Съдържание на документацията

Съобщение

Указания и условия за участие

Образец 1 — оферта

Образец 2 — техническо предложение

Образец 3

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11 — Ценово предложение

Образец 12


Информация

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

20.08

20.09.1

20.09.2

20.10.1

20.10.2

20.11

20.12.1

20.12.2

Потвърждение