Профил на купувача

Заповед за проведена процедура

Заповед за провеждане на процедура

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години


Откриване на процедура по набиране на оферти за „Направа на външна изолация на сграда“ – ул. „Велико Търново“ 16

Телефон за връзка: 032/ 26 96 30 – главен счетоводител


Писмо АОП

Информация за сключен договор, стр.1

Информация за сключен договор, стр.2

Информация за сключен договор, стр.3

Информация за сключен договор, стр.4

Информация за сключен договор, стр.5

Информация за сключен договор, стр.6

Информация за сключен договор, стр.7

Информация за сключен договор, стр.8


Решение, 8.01.2015г., стр. 1

Решение, 8.01.2015г., стр. 2

Решение, 8.01.2015г., стр. 3

Решение, 8.01.2015г., стр. 4

Решение, 8.01.2015г., стр. 5

Решение, 8.01.2015г., стр. 6


Протокол №1

Съобщение за цена


Протокол №1, 1-ва страница

Протокол №1, 2-ра страница

Протокол №1, 3-та страница

Протокол №1, 4-та страница

Протокол №1, 5-та страница

Протокол №1, 6-та страница

Протокол №1, 7-ма страница

Писмо


Обявление за обществена поръчка

Договор

Решение

Решение на Директора

Съдържание на документацията

Съобщение

Указания и условия за участие

Образец 1 — оферта

Образец 2 — техническо предложение

Образец 3

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11 — Ценово предложение

Образец 12


Информация

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

20.08

20.09.1

20.09.2

20.10.1

20.10.2

20.11

20.12.1

20.12.2

Потвърждение

Реклами