Предстоящи събития

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

НОВ График /16.01 – 23.01/ за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ на учебната 2016-2017 година 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

16 януари, понеделник, 17:30 – 18:30 часа

Обща родителска среща

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤