Предстоящи събития

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Заповед на Министъра на културата за провеждане на Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в училищата по изкуствата през учебната 2017-2018 година – сесия Септември

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Advertisements