Предстоящи събития

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

26 февруари, неделя, 18:00 часа, Студио 1 – Радио Пловдив

Лудвиг ван Бетховен – 10 сонати за пиано и цигулка. Интегрално изпълнение – Първи концерт

Елена Велчева – пиано

Валентина Тенчева – цигулка

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

28 февруари, вторник, 12:00 часа, Аула

afish-nena-mihluzova

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6 — 8 март, зала 305

Майсторски клас по пиано

акад. проф. д-р Атанас Куртев (НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

9 март, четвъртък, 13:00 часа, зала 305

Творческа среща със Стивън Грю – пиано (Великобритания)

plakat_4+0_50_broq

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤