Предстоящи събития

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Предписание на директора на РЗИ – Пловдив, изх. № 11-4/21.01.2019 г. – Преустановяване на учебните занятия в Пловдивска област считано от 22.01.2019 до 25.01.2019 г. включително.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

28 януари, понеделник, 13:30 часа

Общо събрание

Реклами